Dementie

Dementie

Paardencoaching wordt toegepast bij veel verschillende contexten en hulpvragen. Specifiek voor mensen die te maken hebben met dementie (en hun naasten) kan gedacht worden aan de volgende thema’s:

  • Communicatie: tussen de persoon met dementie en een naaste, maar ook ter ondersteuning van spraakoefeningen, etc.
  • Samenwerking: tussen de persoon met dementie en een naaste, een verzorgende of een vrijwilliger. Samen een positieve ervaring beleven.
  • Ontspanning: bijkomend voordeel is de natuurbeleving, buitenlucht opdoen.
  • Reminiscentie: bij mensen die in het verleden paarden hebben gehad, of bereden, of op een andere manier met paarden te maken hebben gehad.
  • Stimuleren van fysieke activiteit: het (werken met het) paard kan een prikkel zijn om in beweging te komen.
  • Sensorische activering: alle zintuigen worden geprikkeld tijdens de activiteit met het paard.

In de paardencoaching kan aangesloten worden bij bestaande behandeldoelen van behandelaars, zoals de psycholoog, fysiotherapeut of logopedist.

Groepsbehandeling met inzet van paarden

Groepsbehandeling met inzet van paarden heeft verschillende doelen, zoals het opdoen van een positieve ervaring, een manier om met anderen te kunnen blijven communiceren, of een gevoel van betrokkenheid en “erbij horen” te ervaren. Andere doelen kunnen zijn het stimuleren van de zintuigen, verbinding voelen met de natuur en mogelijk ook iets laten zien van jezelf, bijvoorbeeld door het ophalen van herinneringen of door te reageren op wat er gebeurt met het paard en in de groep. De vaste opbouw van het programma draagt bij aan de herkenbaarheid en voorspelbaarheid voor de deelnemers. Deelnemers zitten in een halve cirkel, gericht naar het paard. Het paard wordt geleid door een persoon die ervaren is in de omgang met paarden. De paardencoach treedt op als gespreksleider, let daarbij op de reacties van het paard en neemt deze informatie mee in het gesprek. Medewerkers, vrijwilligers of familieleden zijn ook welkom om mee te doen met het programma. Deelnemers die willen, kunnen het paard ook aaien of borstelen. Zij worden hierbij begeleid door de paardencoach of door een medewerker, vrijwilliger of familielid.

In het porject Zorghoeven wordt onderzoek gedaan naar deze groepsbehandeling.

Individuele behandeling met inzet van paarden

Naast de groepsbehandeling kan ook individuele behandeling van cliënten plaatsvinden. Interventies met inzet van paarden worden toegepast bij veel verschillende contexten en hulpvragen. Wanneer iemand wordt aangemeld voor paardencoaching, wordt in overleg met de familie, behandelaars en de begeleiders van de cliënt bepaald wat de hulpvraag is, en wordt het doel van de paardencoaching geformuleerd. Op basis hiervan worden activiteiten voorgesteld. Vervolgens vindt er een kennismaking plaats tussen de cliënt, de paardencoach en het paard. In een volgende sessie wordt met de activiteiten gestart. Na afloop van het traject wordt geëvalueerd met betrokkenen.

Terug