Onderzoek

Onderzoek

“ZORGHOEVEN”: GROEPSBEHANDELING MET INZET VAN PONY’S VOOR MENSEN MET DEMENTIE

Met de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie toe. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 290.000 mensen die aan dementie lijden; de verwachting is dat dit aantal zal oplopen tot ruim 620.000 in 2050. Genezen van dementie is nog niet mogelijk; mede daarom is er een toenemende focus op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Het belang van onderzoek naar dementie is groot. Daarbij gaat het niet alleen om medicijnen; ook is er een groeiende behoefte aan (nieuwe) psychosociale interventies die de psychologische en gedragsmatige symptomen van dementie doen afnemen, en daarmee de kwaliteit van leven doen toenemen. Met het project Zorghoeven willen wij hieraan bijdragen door te onderzoeken op welke manier nieuwe interventies kunnen worden ingezet voor mensen met dementie. Specifiek gaat het in dit onderzoek om een groepsbehandeling met inzet van pony’s.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.

Ook heb ik naar aanleiding van het onderzoek een artikel geschreven voor Denkbeeld, vakblad voor dementie:

Uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd door psycholoog Sieka Bos (MSc) in samenwerking met het Instituut voor Antrozoölogie.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting Gelukkig Ouder Worden.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sieka Bos: info@siekabos.nl of 06 – 5198 9699.