Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Als ondersteuner geef ik begeleiding op maat aan zowel senioren thuis als in zorginstellingen. Veelal is er sprake van complexe situaties als gevolg van bijvoorbeeld dementie of andere (gezondheids-)problemen. Door mijn opleiding, werkervaring in de zorgsector en persoonlijke ervaring als mantelzorger ben ik vanuit verschillende perspectieven bekend met de diverse ondersteuningsvragen ten aanzien van mantelzorg.

Doel van individuele begeleiding is het bieden van ondersteuning in de thuissituatie, activering en voorkoming van eenzaamheid. Mijn brede achtergrond in zowel de zorg als het bedrijfsleven maakt dat ik met veel verschillende mensen aansluiting vind. De begeleiding komt in afstemming met de cliënt en/of diens mantelzorger(s) tot stand. Daarin sluit ik aan bij de wensen, behoeftes, interesses en persoonlijkheid van de cliënt. Voorbeelden van activiteiten zijn: wandelen, museumbezoek, handwerken, krant of actualiteiten doornemen en gesprekken voeren over vroeger (werk, woonomgeving, etc.). Vaak leidt de begeleiding van de cliënt ook tot ondersteunende gesprekken met de mantelzorger.

Individuele begeleiding kan betaald worden vanuit een PGB of uit eigen middelen. Cliënten sluiten een overeenkomst voor de dienstverlening af met Sieka Bos Coaching & Ondersteuning of met een bemiddelingsbureau waarmee ik samenwerk. In dat laatste geval verzorgt het bureau ook de administratieve afhandeling. Zij zijn bekend met de regelgeving rondom PGB’s.

Terug